Trung tâm tư vấn nhân quyền-Cục tư pháp

Trung tâm tư vấn nhân quyền-Cục tư pháp Trung tâm tư vấn nhân quyền-Cục tư pháp

Đây là trung tâm tư vấn về nhân quyền thuộc bộ tư pháp Nhật Bản.
Vì đây là cơ quan liên quan đến pháp luật nên nó có ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp .
Có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.
Khi gặp vấn đề về áp bức, bóc lột, bắt nạt các bạn có thể gọi đến số này.
Vì nó có trụ sở ở tất cả các tỉnh nên việc giải đáp yêu cầu của các bạn sẽ rất nhanh chóng.
Dưới đây là danh sách các trụ sở của tổ chức và số điện thoại.Hầu hết các thành phố đều có trụ sở của tổ chức này.
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00223.html?fbclid=IwAR1Rk5-377jS2nHA3L03ICSAU0nccUM9f-5-haFcU4Ml2M2XcxTjrPA4S8c

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.