Tổ chức Otit - Trụ sở Tokyo

Tổ chức Otit - Trụ sở Tokyo Tổ chức Otit - Trụ sở Tokyo Tổ chức Otit - Trụ sở Tokyo

Tổ chức OTIT (Organization for Technical Intern Trainning) là cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản.

OTIT là tổ chức trực thuộc chính phủ có quyền pháp lý được quy định rõ ràng. Theo đó, OTIT có chức năng chính là hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng, giám định và chấp nhận các đơn vị tiếp nhận mới đăng ký, phê duyệt kế hoạch thực tập kỹ năng, quản lý hoạt động của các tổ chức quản lý (Nghiệp đoàn) và tổ chức thực hiện (công ty tiếp nhận).

Nếu TTS có bất kỳ sự cố hay khó khăn cần giải quyết có thể liên hệ qua điện thoại:

Thời gian: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu 11:00 – 19:00

Số điện thoại: 0120-250-168 (miễn phí gọi điện)

Nếu ngoài thời gian làm việc trên, người lao động để lại lời nhắn trong phần tin nhắn tự động. Nhân viên sẽ nhận và xử lý trong thời gian nhanh nhất.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.