Chùa Phước Huệ - Ai Chi

Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi Chùa Phước Huệ - Ai Chi

Chùa Phước Huệ Aichi, ngôi chùa để cho con người con Việt Nam xa xứ về đây cùng tham dự những ngày lễ và cảm nhận không khí như đang ở quê hương.
Vì cuộc sống mà chúng ta phải bôn ba vất vả xứ người vì đồng tiền, mọi người hãy cùng nhau cố gắng học tập và làm việc tốt để đạt được thành công trong tương lai !
Chùa được hoạt động theo phật giáo miền Nam nên sẽ có một số nghi lễ khác so với phật giáo miền Bắc.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.